Realizovani budžetski prioriteti u 2021. godini

Projekti iz akcije „Budžet po meri građana – I ti se pitaš!“ u budžetu opštine Bečej za 2021. godinu, U odnosu na planiranih 50 miliona dinara, za realizaciju ove akcije iz budžeta opštine Bečej je izdvojeno preko 100 miliona dinara, a sa viših nivoa je obezbeđeno oko...