BUDŽET PO MERI GRAĐANA! –

 

Glasanje će biti realizovano 2. i 3. decembra 2023. godine putem ovog portala ili u mesnim zajednicama 3. decembra od 9 do 17 časova putem glasačkih listića!