Savet mesne zajednice Bratstvo Jedinstvo, poznato i kao Novo selo i Treća mesna zajednica, tokom godine beleži probleme i sugestije građana.

Za neke, one jednostavnije za rešiti, direktno kontaktiraju nadležne u lokalnoj samoupravi, dok je za ostale prilika da se o njima razgovara i traže rešenja upravo okrugli sto u okviru akcije „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“.

Pripremljeni spisak dopunjen je na sastanku sa predstavnicima opštine Bečej novim predlozima prisutnih građana.

Na njemu ima sedam ulica kojima je potreban asfalt, tu su i biciklističke staze, proširenje javne rasvete, uz kanalizaciju koja će biti izgrađivana i proširena u okviru većeg projekta. Neizostavno je uređivanje frekventnih delova Novog sela, a to su prostor oko ambulante, igrališta, vrtića i škole.

I dalje svi građani opštine Bečej mogu da predlože svoje budžetske prioritete putem sajta participativni – budzet.rs.

Kada se prioriteti prikupe, za svaku mesnu zajednicu napraviće se lista za glasački listić. Glasački dani su 26. i 27. novembar, od kojih je oba dana moguće glasati putem interneta, a u nedelju u prostorima mesnih zajednica. Nacrt budžeta za narednu godinu planiran je za 6. decembar, a 21. decembra će građani imati priliku učestvuju u javnoj raspravi.

Ukupan predviđeni iznos za prioritete građana je 50 miliona dinara.

Neasfaltirane ulice u Novom selu, kako je to navedeno na spisku, su: Adi Endrea (280 metara), Hunjadi Janoša (240 metara), Bokanji Dežea (250 metara), Dobrovoljačka (500 metara), Servo Mihalja od Hove Friđeša do Iđoškog puta, Braće Obadić i Zilahi Lajoša, obe celom dužinom.

Potrebno je sanirati Partizansku ulicu od Topolskog puta do Proleterske, kao i uređenje dela Trga Bratstva – Jedinstva.