Budžet po meri graĐana!

Po uzoru na mnoge svetske gradove koji povećavaju učešće građana u predlaganju i planiranju budžeta, BUM je u saradnji sa opštinom Bečej i Kancelarijom za mlade opštine Bečej organizovao akciju „Budžet po meri gradana – I ti se pitaš!“.

Cilj ove zajedničke akcije je veće uključivanje građana u proces donošenja odluka, informisanje gradana o budžetskom procesu, povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i budžetskog procesa.

Akcija se sprovodi u više faza:

Prva faza

Prikupljanje budžetskih predloga od strane građana putem onlajn forme.

Druga faza

Organizacija okruglih stolova i razgovora o budžetskim prioritetima u Mesnim zajednicama opštine

Treća faza

Obrada prikupljenih predloga

Četvrta faza

Glasanje za prioritete putem onlajn forme i u Mesnim zajednicama

Peta faza

Prezentacija rezultata

Šesta faza

Javna rasprava o budžetu za narednu godinu

Participativno budžetiranje je demokratski proces u kojem članovi lokalne zajednice direktno odlučuju kako će se potrošiti deo novca iz lokalnog budžeta. Na ovaj način građani, koji plaćaju porez i pune budžet, imaju priliku da sarađuju sa lokalnim vlastima i učestvuju u donošenju odluka, koje utiču na njihove živote.

To je mehanizam koji uključuje različite ciljne grupe, kao što su građani i njihova udruženja, biznis zajednica, nevladine organizacije, u određivanje prioriteta potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave.

Lokalna samouprava ima zadatak da stvori ambijent u kome svi zainteresovani građani mogu da se uključe i daju svoj doprinos kreiranju najvažnijeg dokumenta svake zajednice – budžeta.

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE JE VAŽNO JER:

pospešuje transparentnost javne administracije i efikasnost u potrošnji javnog novca;

doprinosi većem uključivanju građana u javni život, donošenje odluka, raspodelu i nadzor nad javnim fondovima;

utiče na veći stepen poverenja između građana i vlasti;

edukuje građane kroz sticanje novih znanja i veština.