Bečejsko udruženje mladih – BUM

Da li razmišljaš šta je to što si kao pojedinac učinio da doprineseš da tebi i tvom okruženju bude bolje?

Da li razmišljaš koja su tvoja prava? Imaš li obaveze? Ko donosi odluke? Zašto tebe niko ništa ne pita? Da li možeš da utičeš na promene? Kako možeš da se uključiš?

Bečejsko udruženje mladih – BUM je nastalo kao proizvod ideja i godina bavljenjem neformalnim aktivizmom grupe mladih koji nisu odustali od želje da nešto promene u Bečeju.

Zamisao BUM-a je da okupi što više mladih stanovnika naše opštine kako bismo razbili monotoniju u Bečeju, koja je, nažalost, sve sivlja. Budućnost ostaje na nama, zato je krajnje vreme da se udružimo, podignemo svest mladih i vremenom pokažemo da nije potrebno bežati u druge sredine, jer i naš grad pruža kvalitetne sadržaje i mogućnosti.

Pisanjem projekata, organizovanjem tematskih dešavanja, aktivnosti koje podstiču kreativnost, ekološku svest, sportski duh, edukuju ali i zabavljaju, probudićemo naš grad i truditi se da stvorimo brend mlade organizacije koja je okupila energiju mladih i odlučila da samostalno osmisli programe koji će vremenom postati prepoznatljivi i tradicionalni.

Bečejsko udruženje mladih – BUM je nevladina apolitična organizacija koja odgovara na potrebe i probleme građana sa teritorije opštine Bečej kroz organizaciju različitih aktivnosti.

BUM je od svog osnivanja 2010. godine do danas organizovao mnogobrojne humanitarne aktivnosti za pomoć sugrađanima, aktivnosti u cilju poboljšanja položaja mladih na teritoriji opštine Bečej, povećanje njihove zapošljivosti kroz organizaciju niza edukativnih radionica i kurseva, radio na unapređenju participacije, odgovornosti i transparentnosti.

Neke od tradicionalnih aktivnosti BUM-a su humanitarna akcija „Uskršnji BUM“, akcija udomljavanja pasa „Pruži šapu, budi drug!“, Vojvođanska olimpijada starih sportova u Bačkom Gradištu, Igre bez granica, kao i akcija koja polako i sigurno postaje tradicija – „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“.

Naše udruženje učestvovalo je u izradi više Lokalnnih akcionih planova u opštini Bečej kao što su LAP za borbu protiv korupcije, LAP za mlade i LAP za rodnu ravnopravnost. Objavili smo veći broj publikacija koje se bave javnim nabavkama, pravosuđem i borbom protiv korupcije, a od 2012. godine počeo je sa radom naš lokalni portal „MojBečej.rs“. Izradili smo aplikacije kao što su „Problem lokator“ i „Posmatrač izbora“, kao i sajt za participativno budžetiranje u opštini Bečej koji je pred vama.

Šta čekate? Pridružite nam se! Podelite sa nama svoje ideje, šta sve to Bečej nudi a da je zapostavljeno i neiskorišćeno? Zajedno ćemo pokrenuti inicijative, zacrtati ciljeve, a zatim ih zajednički realizovati.

Došlo je vreme da se čuje glas i vidi osmeh bečejske omladine!