POLGÁROK IGÉNYE SZERINTI KÖLTSÉGVETÉS!

 • Számos világváros példáját követve, amelyek szem előtt tartják a polgárok részvételét a költségvetés kialakításában és előterjesztésében, az Óbecsei Ifjúsági Szervezet a helyi önkormányzattal együttműködve valósítja meg az alábbi akciót:

 • "A polgárok igénye szerinti költségvetés! – a te véleményed is számít"

  Az akció célja, a polgárok bevonása a döntéshozatal folyamatába, a polgárok tájékoztatása a költségvetési folyamatról, a helyi önkormányzat munkájának és a költségvetés átláthatóságának növelése, valamint Óbecse község népszerűsítése a gazdasági fejlesztések és a befektetések terén.

  Az óbecsei önkormányzat az ilyen jellegű kommunikáció révén szeretné elérni, hogy a 2023-as évi költségvetésbe a lakosok prioritásai is bekerüljenek. A polgárok által megszavazott javaslatok az önkormányzat költségvetéséből, illetve tartományi vagy állami támogatások által lesznek finanszírozva.

  Az önkormányzati költségvetésből 50 millió dinárt különítenek el erre a célra.

 • Ön milyen befektetésekre költene 50 millió dinárt önkormányzati pénzből a jövő évben? *

  Kérjük a lehető legpontosabban fogalmazza meg egy vagy több beruházással kapcsolatos javaslatát (pl. egy konkrét utca aszfaltozása, egy konkrét utca közvilágításának felújítása, új sportpálya, játszótér kiépítése, gyalogutak felújítása, vízellátás, csatornázás egyes utcákban, kutyamenhely, strandok, piacok felújítása, illegális hulladéklerakók felszámolása stb.), amely által új projektet lehet kidolgozni, és amely a következő naptári évben önkormányzati pénzből megvalósítható.

 • Mi a következő lépés a javaslat benyújtása után?

  A beérkező javaslatok összegyűjtése és feldolgozása után egy egységes kérdőív készül elektronikus formában és szavazólapok formájában. A polgárok a prioritásokra elektronikus úton szavazhatnak az interneten keresztül, vagy személyesen a helyi közösségek irodájában november 26-án és 27-én.

  A legtöbb szavazatot kapott javaslatokat projektekké alakítják és beépítik az óbecsei önkormányzat 2023-as évi költségvetésébe.

 • Kérjük az alábbi információk megadását:

 • tri-liga-anketa-budzet