Asfaltiranje ulice Stevana Doronjskog

Ovaj prioritet realizovan je u maju 2021. godine, nanet je novi asfaltni sloj u ulici, vrednost projekta 7.000.000,00 dinara.

Rešavanje ovog prioriteta započeto je 2020. godine kada je finansirana izrada projektno tehničke dokumentacije kroz javnu nabavku u vrednosti 10.796.000 dinara + PDV kojom je obuhvaćeno 14 ulica.

Lokacija

Asfaltiranje ulice Stevana Doronjskog