Izgradnja parking mesta kod škole i pijace u Novom Selu

Lokacija

Izgradnja parking mesta kod škole i pijace u Novom Selu