Nasipanje tucanika u ulici Blagoja Brančića

Za nasipanje tucanikom ulice V. Nazora, J. Tomića, Bolmanske, B. Brančića i S. Panića izdvojeno je iz budžeta opštine 28 miliona dinara.

Lokacija

Nasipanje tucanika u ulici Blagoja Brančića