Novi bunar u Bačkom Gradištu

Posao izgradnje bunara je u postupku javne nabavke dobilo preduzeće „Geoing group“ iz Beograda, ugovorena vrednost radova je 13,05 miliona dinara bez PDV-a.

Lokacija

Novi bunar u Bačkom Gradištu