Proširenje azila i uvođenje besplatne sterilizacije pasa

Rešavanjem ovog prioriteta se bavio JP „Komunalac“, gde je pojačano radio na prikupljanju pasa lutalica. Do oktobra meseca sa ulica opštine Bečej je sklonjeno 237 pasa, a u azilu su izgrađeni novi boksevi, popravljeni i sređeni stari i popravljena ograda.

Lokacija

Proširenje azila i uvođenje besplatne sterilizacije pasa