Rekonstrukcija Gradske pijace

U toku je izrada idejnog projekta rekonstrukcije pijace u dve faze.

Lokacija

Rekonstrukcija Gradske pijace