Renoviranje škole – sanacija i adaptacija OŠ „Petefi Šandor“ u Mileševu

Ovaj prioritet je završen u 2021. godini, ukupna vrednost investicije 3.000.000,00 dinara.

Lokacija

Renoviranje škole – sanacija i adaptacija OŠ „Petefi Šandor“ u Mileševu