Sanacija keja na Tisi i izgradnja plaže

Pristupljeno je realizaciji ovog prioriteta kroz izradu plana detaljne regulacije plaže na obali reke Tise, vrednost projekta je 8.000.000,00 dinara.

Realizacija ovog budžetskog prioriteta je u toku, za isti je raspisana javna nabavka.

Lokacija

Sanacija keja na Tisi i izgradnja plaže