Sređivanje plaže u Bačkom Petrovom Selu

U toku 2021. godine realizovao se projekat uređenja plaže u vrednosti od 1.000.000,00 dinara.

Lokacija

Sređivanje plaže u Bačkom Petrovom Selu