Nakon Poljanica, priliku da na okruglom stolu sa predstavnicima opštine Bečej kažu svoje prioritete za budžet u narednoj godini, imali su žitelji Bačkog Gradišta.

Iako je odziv građana sa ovaj razgovor skroman, lista budžetski prioriteta je jasna – izgradnja biciklističke i pešačke staze prema Bisernom ostrvu, asfaltiranje više ulica i rekonstrukcija Save Kovačevića kao jedne od najdužih ulica u selu.

Prisutni građani i predstavnici mesne zajednice skrenuli su pažnju na komunalne probleme u selu, koji, kako je rečeno, ne moraju nužno se nađu na glasačkom listiću za akciju „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“ već je sugerisano da se obrate nadležnim komunalnim i saobraćajnim službama.

Formular za skupljanje budžetskih prioriteta za narednu godinu je dostupan na internet stranici participativni – budzet.rs.

Izborni vikend planiran je za 26. i 27. novembar, a rezultati bi se predstavili javnosti 28. novembra. Nacrt budžeta planiran je za 6. decembar, a građani će zatim imati priliku da dostave komentare, ali i da ih predstave na javnoj raspravi u zgradi opštine Bečej 21. decembra.

Podsetimo, građani opštine Bečej mogu da predlože u koje investicije opština Bečej naredne godine treba da uloži 50 miliona dinara.