BUDŽET PO MERI GRAĐANA! –

 

Glasanje će biti realizovano 26. i 27. novembra 2022. godine putem ovog portala ili u mesnim zajednicama 27. novembra od 8 do 16 časova putem glasačkih listića!