BUDŽET PO MERI GRAĐANA!

 • Po uzoru na mnoge svetske gradove koji povećavaju učešće građana u predlaganju i planiranju budžeta Bečejsko udruženje mladih i opština Bečej će sprovesti akciju:

 • "Budžet po meri građana, i ti se pitaš!"

  Cilj ove akcije je veće uključivanje građana u proces donošenja odluka, informisanje građana o budžetskom procesu, povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i budžetskog procesa, ali na taj način i promocija opštine Bečej kao dobrog mesta za privredni razvoj i privlačenje investicija.

  Opština Bečej će kroz ovakav vid komunikacije sa građanima građanske prioritete uvrstiti u budžet opštine Bečej za 2023. godinu, svi izabrani predlozi će se finansirati iz budžeta opštine Bečej ili sa viših nivoa.

  Za realizaciju projekata koji budu imali najviše glasova, ukupno je namenjeno 50 miliona dinara iz budžeta opštine Bečej.

 • U koje investicione projekte biste vi uložili 50 miliona dinara iz budžeta opštine Bečej sledeće godine? *

  Molimo vas da budete što konkretniji sa jedinim ili više predloga koji se odnose na investiciona ulaganja (npr. asfaltiranje konkretne ulice, javna rasveta u određenoj ulici, novi sportski tereni, dečija igrališta, pešačke staze, vodovod, kanalizacija u određenim ulicama, prihvatilište za pse, plaža, pijace, deponije...) koji bi u narednom periodu trebali da budu pretočeni u projekte i realizovani iz budžeta opštine u narednoj kalendarskoj godini.

 • Šta dalje nakon predlaganja vaše ideje?

  Nakon prikupljanja i obrade svih pristiglih predloga biće kreiran objedinjeni upitnik u elektronskoj formi i u vidu glasačkog listića, te će naši sugrađani biti u mogućnosti da glasaju za budžetske prioritete elektronski putem interneta ili u kancelarijama svojih mesnih zajednica 26. i 27. novembra.

  Predlozi sa najviše glasova biće pretočeni u projekte i naći će se u budžetu opštine Bečej za 2023. godinu.

 • Molimo vas za još par informacija

 • tri-liga-anketa-budzet